Preskúmanie platného územného plánu

Výzva na súťaž pre zákazku :

 "Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Kamenný Most"

 

 

                     

Informácia pre platiteľom dane z nehnuteľností   Obce Kamenný Most

Upozorňujeme občanov že do 31. januára treba podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti tým fyzickým a právnickým osobám, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku 
- predaj nehnuteľnosti, 
- stavba a 
- prístavba k rodinnému domu, nebytových priestorov, 
- nadobudnutie nehnuteľností dedičským konaním , atď
- tak isto aj pri zmene dani za psa, uhynutie psa, pribudnutie psa, šteniatka sa priznávajú vo veku po dovŕšení 6. mesiaca.
 
 

Oznamujeme Váženým platiteľom dane z nehnuteľností, že rozhodnutia za 

daň z nehnuteľností na rok 2019 je možné prevziať si osobne na obecnom

úrade v Kamennom Moste, počas stránkových dní, 

v termíne od 1. marca 2019 do 30. marca 2019.

 

Po prevzatí rozhodnutia je súčasne možné uhradiť príslušnú daň v hotovosti,

priamo v pokladni OcÚ.

Po uvedenom termíne budú rozhodnutia zaslané občanom riadnou poštou 

do vlastných rúk.

 

                                                                   Obecný úrad Kamenný Most

                  

                     

Odovzdanie hasičského vozidla

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami minister vnútra SR Robert Kaliňák 03.09.2015  vykonal slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Iveco Daily starostke Obce Kamenný Most Mgr. Kateríne Heiszlerovej  a Dobrovoľnému hasičskému zboru.

 

                   

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný Most

Tento projekt sa realizuje z podporou

                                                                Európskej únie                                                                  

                                                                Investícia do vašej budúcnosti

                                                               Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projekt : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný Most

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, 

okres Nové Zámky, obec Kamenný Most

Sídlo prijímateľa: Hlavná 29, 943 58 Kamenný Most

Celkové oprávnené výdavky: 234 737,15EUR

Výška poskytnutého príspevku: 223 000,30 EUR

 Stručný opis projektu: po modernizácii verejného osvetlenia v obci Kamenný Most nová osvetľovacia sústava poskytuje potrebné,

 normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom sú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej 

sústavy aj napájania a riadenia VO. Pri plnej funkčnosti sú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Začiatok realizácie:  06/2014

Koniec realizácie: 12/2014                                                         www.economy.gov.sk

 

                                       

publikované: 12.01.2014  

pre náhľad originálneho plakátu kliknite na odkaz: plag. VO po skonč.real..jpg

                    

BEZPEČNE NA CESTÁCH 

     Keďže dopravné značky, ktoré informujú vodičov o vjazde do obce, nedokážu šoférov dostatočne motivovať o zníženie rýchlosti na povolených najviac 50 km/h, obec sa rozhodla nainštalovať do obce displej s informáciou o rýchlosti vozidiel s kamerou a so záznamovým zariadením. Displej s blikaním upozorňuje a pôsobí ako silný psychologický efekt na vodiča, že prekročil povolenú rýchlosť pri vjazde do obce.

     Merač rýchlosti BX-1 Spomaľ bol namontovaný v zmysle dohody a súlade z nariadeniami okresného dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva PZ Nových Zámkoch a okresného úradu Nitra odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Montáž prebehla 28.07.2014 pri vjazde do obce  v smere od Štúrova.

Zakúpenie a inštalácia zariadenia bola v hodnote 2 214 €, obec s podaním projektu z Nadácie Allianz získala 1 000 € zvyšnú sumu zaplatila z vlastných nákladov.

       Doterajšie výsledky dokazujú účinnosť zariadenia, ktorý zvyšuje úroveň ochrany nielen  obyvateľov obce ale aj každého účastníka cestnej premávky.

publikované: 28.07.2014

Oznamy

Darovanie krvi

13.11.2018 15:52
„Aj tvoja krv môže zachrániť život !“ Národná transfúzna služba SR v Nových Zámkoch  Miestna organizácia červeného kríža  Obec Kamenný Most  organizuje  dňa 11. júla 2019 od 8:00 hod. do 10:00 ho   v budove kultúrnej miestnosti Materskej školy  dobrovoľné darovanie krvi. Čo budete potrebovať: občiansky preukaz, preukaz poistenca,     Pred odberom: - Ľahké raňajky ( nič bielkovinové )   -      Dostatočný príjem tekutín

ZBER ELEKTROODPADU

13.11.2018 12:10
Zber elektroodpadu sa uskutoční od 15.11.2018 do 19.11.2018. Všetok elektroodpad, bez ohľadu na jeho  množstvo a mieru poškodenia sa môže odovzdať vo dvore Obecného úradu v Kamennom Moste nasledovné dni: štvrtok a piatok:  8:00 - 15:00 sobotu: 9:00 - 14:00 pondelok:  8:00 - 15:00     Odovzdať sa môžu - batérie a akumulátory - žiarivky a drobné svietidlá - vyradené zariadenia: chladničky, mrazničky, žehličky, práčky,    mixéry atď. - vyradené elektrické a elektronické zariadenia:    počítače, televízory, monitory, a pod.    

Africký mor ošípaných

04.06.2018 08:43
Africký mor ošípaných Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a ČR. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná. Oznam.pdf Africký mor ošípaných.pdf  

JARNÉ UPRATOVANIE

21.03.2018 08:00
Vážení obyvatelia! Jarné upratovanie v obci  bude trvať od  05. apríla do 12 apríla 2018, v rámci ktorého, máte možnosť likvidovať nasledovné druhy odpadov:  - objemný odpad - použitý nábytok, koberce, okná, dvere, atď.  - konáre, haluzí, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ počas týždňa budú postupne odvážané,  - elektroodpad: batérie, akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené      zariadenia: chladničky, mrazničky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia: počítače, televízory,       monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.,  - pet fliaše, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ počas týždňa budú postupne odvážané. Vo dvore obecného úradu budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené pre zber drobného stavebného odpadu a zber objemného odpadu pre obyvateľov obce. 1. Medzi drobný stavebný odpad ( cca. max 30 cm.) patrí materiál, pochádzajúci z demolácie...

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

05.06.2017 14:21
JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine,                                            môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom:            m a ď a r s k ý                                                                       PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ...

Oznam

19.10.2016 14:27
Okresný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch vyzýva tých vlastníkov nehnuteľností, ktorí celoročne nečistia a nekosia svoje nehnuteľnosti v zastavanom území obce, aby čo najskôr vyčistili a pokosili tieto plochy, nakoľko uvedené zarastené nehnutenosti budú kontrolované Okresným úradom životného prostredia, ktorý v danom prípade môže uložiť pokutu. Žiadame o dodržanie uvedenej výzvy.

Zber PET fliaš

12.02.2016 16:08
Oznamujeme obyvateľom, že  pokračuje  podomový zbere PET fliaš.  Pokrčené fľaše bez uzáveru treba vyložiť pred dom. PET fľaše aj naďalej budeme zbierať z domu raz do mesiaca –na začiatku mesiaca. Okrem toho Vám dávame do pozornosti aj vyložené farebné odpadové kontejnery na rôznych miestach obce- pred predajňou Jednota, na ceste k rybníku, pri bytových domoch, pred cintorínom. Do žltého kontejnera máte možnosť aj ostatné dni umiestiť prázdne pokrčené PET fľaše, ak sa kontejner zaplní, PET fľaše môžete vyložiť vo vreci vedľa kontejnera.