Tisztelt látogató!

Honlapunk közösségünk, településünk történetét, történelmét és jelenkori
mindennapjait mutatja be. Kőhidgyarmatét, mely ezer esztendeje rátalált
a számára kijelölt helyre, hogy biztos érzékkel megvesse lábát
a Kárpát-medence eme szépséges szegletében, amelyet úgy hívnak,
hogy Alsó-Garam mente. Ez a lankás dombokkal körülvett, természeti
szépségeivel lenyűgüző, jó termőföldet kínáló, halban - vadban gazdag
terület lett a Gyarmat törzs egy töredékének a hazája.
Azé, amelyik termékeny magot hintve az anyaföldbe, létrehozta ezt az
ősrégi települést.

Gondolatban próbáljuk meg visszaforgatni az idő kerekét, hogy részeseivé
válhassunk annak a néha nem könnyű, de mindamellett boldogságos
folyamatnak, mely egybe kovácsolta az itt élő embereket, és közösséggé
formálta a benne élőket. Mert bizony a hosszú évszázadok alatt rengeteg
helység letűnt a történelem színpadáról.
Kitűnő példa erre a mai kőhidgyarmat területe, ahol további települések
sora létezett egykoron. Kiemelt helyet foglal helyet foglal el ebben
a tekintetben a középkori Vadas falu, melynek 2008-ban ünnepeltük
900 éves okleveles említését. 
A múlt felidésével, belemélyedve a sok évszázados okmányok rejtelmeibe, 
talán megfejthetővé teszi azt a titkot, mely egy közösség ezeréves
fennmaradásának nyitja. 
Becsüljük meg ezt a hatalmas örökséget, amelyet szépapáink, szépanyáink
hagytak ránk bizalommal. Óriási felelősség ez, melyet a mi bizodalmunk is
kell, hogy tápláljon. Tápláljon hittel, reménnyel, szeretettel. Azzal a szilárd
elhatározással, hogy őseink nyomdokain haladva olyan jelent építünk,
melyre bátran támaszkodhatnak majd az utánunk jövő nemzedékek.

forrás: Juhász Gyula - Kőhidgyarmat című monográfiája.

Szelektív hulladékgyűjtés

Mivel a községünkben fontosnak tartjuk a környezetük védelmét és szépítését, ezért a hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban községünkben is szelektált (osztályozott, különválogatott) hulladékgyűjtést végzünk.
Ha a megfelelő helyre osztályozzuk a keletkezett hulladékot, így kevesebb mennyiségű hulladék kerül a kommunális hulladék közé, vagyis a kukákba.
Ezáltal csökkenthető a hulladék eltávolítására kifizetett összeg, amely a község, ezáltal a lakosok kiadásait is terheli. Amint már a falugyűlésen tájékoztattuk önöket a község pénzügyi helyzetéről, a hulladék eltávolítására kifizetett összeg csaknem kétszerese a befolyt összegnek, amit lakosaink illetékként a falunak kifizetnek. Ebből az okból a szemét elhordásáért megszabott illeték kisebb mértékű emelése mellett döntött falunk vezetése.
Mivel az idei költségvetés bevétele továbbra sem fedi a kiadásaink összegét, a további emelés elkerülése végett egyetlen ésszerű megoldás létezik, amit csak az önök segítségével lehet sikeresen megvalósítani, ez pedig a hulladék szelektálása, osztályozása, mellyel jelentősen csökkenthetnénk a kommunális hulladék mennyiségét a kukákban és ezzel a falu kiadásait is.
A színes tárolókba helyezett és elhordott hulladék az új törvény szerint nem terheli majd a községeket.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvény értelmében színes hulladéktárolókat helyeztünk el a község négy különböző pontján.
A színes konténerek a halastónál, a Jednota bolt előtt, a bérházak mellett és a temető bejáratánál vannak elhelyezve. Az ötödik gyűjtőhely pedig a községháza udvarán található, ahol a felsoroltakon kívül zöld színű konténer található a TEXTIL hulladék elhelyezésére és PIROS színű tároló a fémhulladék gyűjtésére.

A szelektív hulladékgyűjtésről további információkat az alábbi brozsúrában olvashatnak:

  

Zarándokúton - El Camino kalandok

A Barátnő Polgári Társulás megrendezi idei második klubestjét, melyre szeretettel meghivja az erdeklodoket. A klubest vendége Oriskó Erzsébet, aki kétszer is megjárta a Szent Jakab zarándokutat, az El Caminót. A klubest sorozat celja, hogy bemutassa a közönségnek azokat a felvidéki magyar nőket, akiknek tevékenységük példaértékű lehet mások részére. A beszélgetést Póda Erzsébet, a polgári társulás elnöke, újságíró vezeti. A belépés ingyenes. Időpont: 2016. július 15., péntek 17:30 óra A rendezveny helyszíne: kőhídgyarmati kulúrhelyiség Mindenkit szeretettel var a Barátnő Polgári Társulás.


A teljes cikk a Felvidek.ma oldalon az eseményről a képre kattintva érhető el.

Események

VÉRADÁS

2019.11.04 20:01
Helyi Vöröskereszt Szervezete értesíti Önöket, hogy 2019. november 13 - án 8.00 - 10.00 véradás lesz a helyi kultúrhelységben. Minden önkéntes véradót várunk szeretettel.

Megemlékezés az 1848/49 - es szabadságharcról és a rovásírásos helységnévtábla avatása

2013.03.17 18:35
A kőhídgyarmati önkormányzat által szervezett ünnepi megemlékezéssel tisztelegtünk az 1848/49-es szábadságharc hőseinek emléke előtt tegnap, a templomkertben felállított emlékműnél. Az ünnepi megemlékezés keretében felavattuk falunk rovásírással írt helységnévtábláját is. A zord idő ellenére is szép számban gyűltünk össze nemzetünk e jeles emléknapján, hogy méltóképpen emlékezzünk őseink értünk hozott áldozatára. A megemlékezésen Juhász Gyula lakosunk, aki a párkányi városi múzeum igazgatója, beszédében kiemelte falunk szerepét, eleink hősies helytálását a gyarmati csatában is. Engedelmével a beszédének teljes szövegét is közöljük, hisz lényegretörő, tiszta tényeken nyugvó, jópár tévhitet eloszlató összefoglalója az akkori eseményeknek. A rovásírással rót helységnévtáblánk avatása is az annak kijáró tisztelettel zajlott. Magyarságunk, nemzeti önazonosságunk nagyon fontos szelete írásunk megőrzése, ápolása, használata. Örvendetes tény, hogy gyermekeink a környező iskolákban is...