Obec Kamenný Most
Kamenný Most

MOaPS

MOaPS – Miestna občianska a preventívna služba

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení sprostredkovateľským orgánom Úrad vlády Slovenskej republiky pre program „Program Slovensko 2021 – 2027“ spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom plus obci Kamenný Most doručil Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DKK4 s názvom: Miestna občianska a preventívna služba Kamenný Most,  ITMS kód projektu 401406DKK4. Nenávratný finančný príspevok bol schválený vo výške 161 897,48 €, čo predstavuje 100% financovanie projektu.

Obec  v rámci projektu „Miestna občianska a preventívna služba“ vytvorí 4 člennú Miestnu občiansku a preventívnu službu na plný úväzok  s pôsobnosťou na katastrálnom území Kamenný Most. Cieľovou skupinou sú príslušníci a obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity. Úlohou členov MOaPS je aktívnou účasťou, preventívnym pôsobením, vzdelávacou činnosťou, asertívnym zasahovaním, vlastným príkladom a osobnou aktívnou účasťou ovplyvňovať komunitu v daných lokalitách k zlepšovaniu svojho vlastného života, k dodržiavaniu verejného poriadku, nepoškodzovaniu a ochrane svojho majetku i majetku druhých, ochrane životného prostredia, predchádzaniu páchania sociálno-patologických javov.

Členovia MOaPS vybavení potrebnými pracovnými pomôckami (preukaz, rovnošata, baterka, telefón, a i.) budú predchádzať vzniku protispoločenského správania v marginalizovanej rómskej komunite upozorňovaním príslušníkov MRK na negatívne dôsledky takejto činnosti, budú tiež monitorovať miesta, kde je predpoklad združovania sa osôb so sklonom k deviantnému správaniu a kriminalite, budú dbať na ochranu životného prostredia a v prípade potreby budú kontaktovať starostu obce a príslušníkov Policajného zboru SR. Riadiacim pracovníkom príslušníkov MOaPS je starosta obce alebo ním poverená osoba.

Náplň práce Miestnej občianskej a preventívnej služby  (MOaPS) Kamenný Most je:

Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb

Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov

Ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života v obci

Vzdelávanie členov MOaPS

 

Názov projektu: Miestna občianska a preventívna služba Kamenný Most

Trvanie projektu: 09/2023 – 02/2026

Nenávratný finančný príspevok: 161 897,48 €

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

V zastúpení sprostredkovateľským orgánom: Úrad vlády Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu +.

Financované Európskou Úniou

www.romovia.vlada.gov.sk   www.kamenny-most.sk

 

„MOaPS Kamenný Most“

Hlavným cieľom využitia Miestnej občianskej a preventívnej služby Kamenný Most je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských činností, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, kde sa najviac sústreďujú a bývajú obyvatelia MRK, ale aj celej obce Kamenný Most.

Typ projektu: Dopytovo orientovaný       Výška NFP: 161 897,48 Eur        

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane: 

  • IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002

Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 15 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 23/12 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 19/14 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 25/13 °C

Sociálne siete

  • 1 271Prvá písomná zmienka
  • 1 059Počet obyvateľov
  • 114 m. n. m.Nadmor. výška
  • 2 034 haKatastrální výmera (ha)