SAMOSPRÁVA

                         Starostka obce:  Mgr. Katarína HEISZLEROVÁ

                     Zástupca starostu:  Štefan KOTRA

            Hlavná kontrolórka obce:  Mgr. Lívia VÖRÖS

Poslanci obecného zatupiteľstva:  Daniel BRÉDA

                                                 Sylvia DÁVIDOVÁ

                                                 Štefan KOTRA

                                                  Katarína MAGÁTOVÁ

                                                  Mgr. Bianka RÁKOTOVÁ

                                                  Zoltán TRENKA

                                                  Tibor ZAJCSEK

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ZVEREJNENIE

Kúpna zmluva zo dňa 11.7.2017.pdf

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehn. majetku MCS.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľn. majetku SP.pdf