Obec Kamenný Most
Kamenný Most

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 3. 2023

Zmluva o pripojení

9/2023

Neuvedené

Sevenet s.r.o.

Obec Kamenný Most

14. 3. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

8/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Helena Oláh

22. 2. 2023

Darovacia zmluva

7/2023

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Kamenný Most

20. 2. 2023

Zmluva

6/2023

Neuvedené

MultiGo s.r.o.

Obec Kamenný Most

14. 2. 2023

Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci

5/2023

Neuvedené

VIS Slovensko, s.r.o.

Obec Kamenný Most

31. 1. 2023

Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2020

4/2023

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

18. 1. 2023

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

3/2023

40,00 EUR

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

11. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kamenný Most

2/2023

6 000,00 EUR

Obec Kamenný Most

FC Kamenný Most o.z.

5. 1. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

1/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Morvai György

5. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

26/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Kovács Jozef

5. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

25/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Klimo Csaba

2. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

24/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Nemečkaiová Katarína

2. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

23/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Rybárová Erika

2. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

22/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Szemőková Eva

30. 11. 2022

Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie ....

21/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

8. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022-226

1 200,00 EUR

N.M. -AUDIT. sro

Obec Kamenný Most

3. 11. 2022

Dohoda č. 22/17/010/35

20/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

28. 10. 2022

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

19/2022

Neuvedené

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

27. 9. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2201-008

17/2022

Neuvedené

King Security Štúrovo , s.r.o.

Obec Kamenný Most

5. 9. 2022

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa § 407 Obchodného zákonníka č.513 Zb. v znení noviel

18/2022

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o

Obec Kamenný Most

2. 9. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

16/2022

Neuvedené

Margita Nagyová

Obec Kamenný Most

8. 8. 2022

Príkazná zmluva č.7 VO/08/2022/PL-KS

2022-113

300,00 EUR

Komunal servis - verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Kamenný Most

20. 7. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC"

15/2022

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Kamenný Most

1. 7. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-013/2022

14/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Kamenný Most

23. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112283

12/2022

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

23. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 11215112

13/2022

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

14. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

10/2022

Neuvedené

King Security Štúrovo , s.r.o.

Obec Kamenný Most

16. 5. 2022

Zmluva č. 322 0232 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

8/2022

1 699,00 EUR

Obec Kamenný Most

Dobrovoľná požiarná ochrana

2. 5. 2022

Zmluva o neškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-ER-OD-22-0008

9/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Ekoreal

2. 5. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

7/2022

Neuvedené

Hudáček Marian

Obec Kamenný Most

29. 4. 2022

Dohoda č.22/17/012/3§12

189/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

11. 4. 2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

6/2022

Neuvedené

Kristína Duane

Obec Kamenný Most

4. 3. 2022

Dodatok č.1 k príkaznej zmluve č.22-05-2020-POI

4/2022

Neuvedené

Združenie obcí-Južný region

Obec Kamenný Most

1. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

5/2022

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenný Most

26. 1. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.06.2021

3/2022

Neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Kamenný Most

19. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 19/2021

2/2022

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Kamenný Most

10. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kamenný Most

11/2022

6 000,00 EUR šesť tisíc

FC Kamenný Most o.z.

Obec Kamenný Most

31. 12. 2021

Poistrná zmluva

43/2021

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Kamenný Most

31. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1121512

42/2021

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

29. 12. 2021

Dodatok č.1-zmluva o poskytovaní služieb č.04/2020

41/2021

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

21. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

40/2021

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenný Most

20. 12. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

39/2021

Neuvedené

Morvai György

Obec Kamenný Most

9. 12. 2021

Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam uzavretá podľa § 588

38/2021

940,00 EUR deväťstoštyridsať

Mgr.Silvia Baková

Obec Kamenný Most

30. 11. 2021

Kúpna zmluva

2812021

2 163,00 EUR

Obec Kamenný Most

V.S.

29. 11. 2021

Dohoda 21/17/054/251

327/2021

neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

29. 11. 2021

Dohoda 21/17/054/244

326/2021

neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

22. 11. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

37/2021

Neuvedené

Vojtech Nemečkai

Obec Kamenný Most

10. 11. 2021

Zmluva o dielo č. 16

34/2021

26 430,25 EUR Dvadsaťšesťtisíc štyristotridsať eur dvadsaťšesť centov

Kalixstav s.r.o.

Obec Kamenný Most

29. 10. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

36/2021

Neuvedené

Anna Vojteková

Obec Kamenný Most

29. 10. 2021

Dohoda č. 21/17/054/197

35/2021/317

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

11. 10. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.06.2021

17-2/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

AMAZON s.r.o.

16. 9. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

33/2021

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Kamenný Most

2. 9. 2021

Zmluva o dodaní bravčového mäsa

32/2021/288

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o

Obec Kamenný Most

31. 8. 2021

Dohoda 21/17/054/110

31/2021/282

59,27 EUR päťdesiatdeväť eur dvadsať sedem centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

24. 8. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

30/2021/274

neuvedené

EUROPEA group spol. s.r.o.

Obec Kamenný Most

19. 8. 2021

Zámenná zmluva

29/2021/272

nula

Obec Kamenný Most

Rímskokatolická cirkev Farnosť Kamenný Most

19. 8. 2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku

28/2021/271

50,00 EUR päťdesiat

OZ Priateľ Pes

Obec Kamenný Most

4. 8. 2021

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

27/2021

Neuvedené

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

26/2021

Neuvedené

František Viola

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

25/2021

Neuvedené

Erika Trenka

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

24/2021

Neuvedené

Imrich Kovács

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

23/2021

Neuvedené

Štefan Janiga

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

22/2021

Neuvedené

Marian Kamrada

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

21/2021

Neuvedené

Iveta Špeková

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

20/2021

Neuvedené

Ing. Roland Farkaš

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

19/2021

Neuvedené

Richárd Pál Vörös

Obec Kamenný Most

26. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

18/2021

Neuvedené

Studnica, n.o.

Obec Kamenný Most

15. 6. 2021

Zmluva o dielo-Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

17/2021

Neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Kamenný Most

2. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

215/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Ministerstvo životného prostredia SR

17. 5. 2021

zmluva

16/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Lindstrom s.r.o.

17. 5. 2021

Zmluva č. 321 0228

15/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Kamenný Most

Dobrovoľná požiarná ochrana

17. 5. 2021

zmluva o spolupráci

14/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

SR-Ministerstvo vnútra SR,

13. 5. 2021

Nájomná zmluva

13/2021

Neuvedené

Sádocká Sabina

Obec Kamenný Most

22. 4. 2021

Zmluva o dielo

12-2021

12 501,00 EUR

Obec Kamenný Most

Veríme v zábavu, s.r.o.

19. 4. 2021

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva č. 22./2020/POI

Neuvedené

Združenie obcí-Južný region

Obec Kamenný Most

13. 4. 2021

Zmluva o dielo

11-2021-169

7 131,87 EUR

Obec Kamenný Most

Hed Stav, s.r.o.

31. 3. 2021

Zmluva o spolupráci

10-2021-48

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

19. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

9-2021-137

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Kamenný Most

10. 3. 2021

Dodatok č. 4

8/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

NATUR-PACK, a.s.

9. 3. 2021

Kúpna zmluva

7/2021

100,00 EUR

Kristína Duane

Obec Kamenný Most

12. 2. 2021

Zmluva o spolupráci

6-2021-71

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

5. 2. 2021

Zmluva o spolupráci

5-2021-62

200,00 EUR dvesto eur

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

4-2021-49

6,00 EUR šesť eur

Obec Kamenný Most

Zberol, s.r.o.

29. 1. 2021

Zmluva o spolupráci

3-2021-48

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

22. 1. 2021

Zmluva o spolupráci

2-2021-48

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

7. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1-2021-8

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

7. 12. 2020

Zmluva o združených dodávkach plynu

3-2020-370

0,02 EUR

Obec Kamenný Most

CYEB s.r.o.

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

369

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Štatistický úrad SR

7. 12. 2020

Darovacia zmluva

2-2020

17,48 EUR Sedemnásť eur štyridsaťosem centov

Obec Kamenný Most

FIALA-VITALITA s.r.o.

4. 12. 2020

Obec Kamenný Most

1-2020

142,00 EUR

Štefan Dobsony

Obec Kamenný Most

1. 12. 2020

Kúpna zmluva

2020/12/3

567,50 EUR

Obec Kamenný Most

Ján Krajčír

1. 12. 2020

Kúpna zmluva

2020/12/2

567,50 EUR

Obec Kamenný Most

Ľudovít Gálik

1. 12. 2020

Kúpna zmluva

2020/12/1

567,50 EUR

Obec Kamenný Most

Július Szúnyogh

16. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-VO-155-055/2020

Neuvedené

Obec Kamenný Most

SR-Ministerstvo vnútra SR,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane: 

  • IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002

Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 3. 2023
mierny dážď 17 °C 9 °C
nedeľa 26. 3. mierny dážď 16/8 °C
pondelok 27. 3. mierny dážď 9/4 °C
utorok 28. 3. rain and snow 6/1 °C

Sociálne siete

  • 1 271Prvá písomná zmienka
  • 1 059Počet obyvateľov
  • 114 m. n. m.Nadmor. výška
  • 2 034 haKatastrální výmera (ha)