Obec Kamenný Most
Kamenný Most

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 6. 2024

Kúpna zmluva

36/2024

660,00 EUR

Obec Kamenný Most

Szarková Anikó

20. 6. 2024

Zmluva o spolupráci

35/2024

Neuvedené

Mgr. Kristína Práznovská, mediátorka

Obec Kamenný Most

17. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR

34/2024

16 518,75 EUR

EZÚS Rába-Dunaj-Váh

Obec Kamenný Most

17. 6. 2024

Zmluva č. 1155/2024/OSČ

33/2024

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenný Most

4. 6. 2024

Zmluva

32/2024

Neuvedené

FIALA-VITALITA s.r.o.

Obec Kamenný Most

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

31/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Šüliová Bettina

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

30/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Réka Molnár

30. 5. 2024

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4 k bytu č. 558/6- opakovaná

29/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Anna Vojteková

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3 k bytu č. 558/5 - opakovaná

28/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Margita Nagyová

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5 k bytu č. 558/4 - opakovaná

27/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

František Viola

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5 k bytu č. 557/41 - opakovaná

26/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Iveta Špeková

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2 k bytu č. 557/2 - opakovaná

25/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Helena Oláh

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.4 k bytu č. 560/4 - opakovaná

24/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Szemőková Eva

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.4 k bytu č. 560/3 - opakovaná

23/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Rybárová Erika

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.6 k bytu č. 560/7 - opakovaná

22/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Nemečkaiová Katarína

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3 k bytu č. 560/6 - opakovaná

21/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Zoltán Búri

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.4 k bytu č. 560/5 - opakovaná

20/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Kovács Jozef

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.5 k bytu č. 557/6 - opakovaná

19/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Štefan Janiga

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 4 k bytu č. 557/1 - opakovaná

18/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Hudáček Marian

30. 5. 2024

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.3 k bytu č. 560/1 - opakovaná

17/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Klimo Csaba

30. 5. 2024

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5 k bytu č. 557/3- opakovaná

16/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Ing. Roland Farkaš

30. 5. 2024

Dodatok k nájomnej zmluve č. 5 k bytu č. 557/5 opakovaná

15/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Marian Kamrada

24. 5. 2024

Nájomná zmluva-opakovaná

14/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Sádocká Sabina

2. 5. 2024

Nájomná zmluva-opakovaná

13/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Hudáček Marian

27. 3. 2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

12/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Kamenný Most

27. 3. 2024

Zmluva č. 324 0238 - DHZ

11/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Kamenný Most

22. 3. 2024

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

10/2024

Neuvedené

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

18. 3. 2024

Zmluva o pripojení

9/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Kamenný Most

18. 3. 2024

Zmluva o pripojení

8/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Kamenný Most

18. 3. 2024

Zmluva o pripojení

7/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Kamenný Most

18. 3. 2024

Zmluva o pripojení

6/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Obec Kamenný Most

14. 3. 2024

Kúpna zmluva

5/2024

6 579,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o.

Obec Kamenný Most

1. 3. 2024

Zmluva o účinkovaní

4/2024

600,00 EUR

Silvia Oravec

Obec Veľké Ľudince

12. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kamenný Most

3/2024

6 000,00 EUR

Obec Kamenný Most

FC Kamenný Most o.z.

2. 2. 2024

Dodatok č.3 Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2020

2/2024

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

9. 1. 2024

Nájomná zmluva-opakovaná

1/2024

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Morvai György

21. 12. 2023

Dodatok č.1 k zmluve

43/2023

Neuvedené

Ekoreal

Obec Kamenný Most

15. 12. 2023

Darovacia zmluva

42/2023

Neuvedené

SR-Ministerstvo vnútra SR,

Obec Kamenný Most

6. 12. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

41/2023

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Kamenný Most

27. 11. 2023

Nájomná zmluva

40/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Šüliová Bettina

23. 11. 2023

Mandátna zmluva

39/2023

Neuvedené

Csókás Judit

Obec Kamenný Most

3. 11. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

38/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Anna Vojteková

26. 10. 2023

Zmluva č. POD 53/2023

37/2023

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kamenný Most

18. 10. 2023

Dohoda č.23/17/010/32

36/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

16. 10. 2023

Zmluva o spolupráci

35/2023

Neuvedené

Citrón s.r.o.

Obec Kamenný Most

10. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny, č. 5100000082

34/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Kamenný Most

9. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

33/2023

3 653,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenný Most

19. 9. 2023

Zmluva o dielo

32/2023

687,00 EUR

Matušková Boldižárová Monika, Ing.

Obec Kamenný Most

12. 9. 2023

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa § 407 Obchodného zákonníka č.513 Zb. v znení noviel

31/2023

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o

Obec Kamenný Most

12. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

30/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Kamenný Most

22. 8. 2023

Zmluva o garantovom účte

29/2023

Neuvedené

Prima Banka

Obec Kamenný Most

1. 8. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

26/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Ing. Roland Farkaš

1. 8. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

28/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

František Viola

1. 8. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

27/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Iveta Špeková

28. 7. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

25/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Štefan Janiga

28. 7. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

24/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Imrich Kovács

28. 7. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

23/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Marian Kamrada

28. 7. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

22/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Zoltán Búri

25. 7. 2023

Zmluva o dielo č MOPS/3/2023

21/2023/282

1 000,00 EUR

AGH consult s.r.o.

Obec Kamenný Most

21. 7. 2023

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie

2023/280

13 800,00 EUR

Gabriel Slávik-GOLD PROJECT

Obec Kamenný Most

6. 7. 2023

Zmluva o dielo č. 7/2023

19/2023

Neuvedené

Ing. arch. Peter Mizia, Neutra architektonický ateliér

Obec Kamenný Most

3. 7. 2023

Dodatok k zmluve č. ZO/2018A16143-1

18/2023

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Kamenný Most

3. 7. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112283

17/2023

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

12. 6. 2023

Príkazná zmluva č.23 VO/10/2023/EL-KSVO

16/2023

Neuvedené

Komunal servis - verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Kamenný Most

29. 5. 2023

Dohoda č. 23/17/054/432

15/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

5. 5. 2023

Zmluva č. 323 0233

14/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarná ochrana

Obec Kamenný Most

2. 5. 2023

Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

13/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Kamenný Most

19. 4. 2023

Zmluva o dielo

205/12/2023

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Kamenný Most

3. 4. 2023

Dohoda č. 23/17/054/241

11/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

29. 3. 2023

Príkazná zmluva

10/2023

Neuvedené

Komunal servis - verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Kamenný Most

22. 3. 2023

Zmluva o pripojení

9/2023

Neuvedené

Sevenet s.r.o.

Obec Kamenný Most

14. 3. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

8/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Helena Oláh

22. 2. 2023

Darovacia zmluva

7/2023

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Kamenný Most

20. 2. 2023

Zmluva

6/2023

Neuvedené

MultiGo s.r.o.

Obec Kamenný Most

14. 2. 2023

Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci

5/2023

Neuvedené

VIS Slovensko, s.r.o.

Obec Kamenný Most

31. 1. 2023

Dodatok č.2 Zmluva o poskytovaní služieb č. 04/2020

4/2023

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

18. 1. 2023

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

3/2023

40,00 EUR

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

11. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kamenný Most

2/2023

6 000,00 EUR

Obec Kamenný Most

FC Kamenný Most o.z.

5. 1. 2023

Nájomná zmluva-opakovaná

1/2023

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Morvai György

5. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

26/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Kovács Jozef

5. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

25/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Klimo Csaba

2. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

24/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Nemečkaiová Katarína

2. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

23/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Rybárová Erika

2. 12. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

22/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Szemőková Eva

30. 11. 2022

Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie ....

21/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

8. 11. 2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2022-226

1 200,00 EUR

N.M. -AUDIT. sro

Obec Kamenný Most

3. 11. 2022

Dohoda č. 22/17/010/35

20/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

28. 10. 2022

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

19/2022

Neuvedené

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

27. 9. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 2201-008

17/2022

Neuvedené

King Security Štúrovo , s.r.o.

Obec Kamenný Most

5. 9. 2022

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach uzatvorená podľa § 407 Obchodného zákonníka č.513 Zb. v znení noviel

18/2022

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o

Obec Kamenný Most

2. 9. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

16/2022

Neuvedené

Margita Nagyová

Obec Kamenný Most

8. 8. 2022

Príkazná zmluva č.7 VO/08/2022/PL-KS

2022-113

300,00 EUR

Komunal servis - verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Kamenný Most

20. 7. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu ,,mOBEC"

15/2022

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Kamenný Most

1. 7. 2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-256-013/2022

14/2022

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Kamenný Most

23. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112283

12/2022

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

23. 6. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 11215112

13/2022

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

14. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

10/2022

Neuvedené

King Security Štúrovo , s.r.o.

Obec Kamenný Most

16. 5. 2022

Zmluva č. 322 0232 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

8/2022

1 699,00 EUR

Obec Kamenný Most

Dobrovoľná požiarná ochrana

2. 5. 2022

Zmluva o neškodňovaní odpadu skládkovaním č. ZM-ER-OD-22-0008

9/2022

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Ekoreal

2. 5. 2022

Nájomná zmluva-opakovaná

7/2022

Neuvedené

Hudáček Marian

Obec Kamenný Most

29. 4. 2022

Dohoda č.22/17/012/3§12

189/2022

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

11. 4. 2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve

6/2022

Neuvedené

Kristína Duane

Obec Kamenný Most

4. 3. 2022

Dodatok č.1 k príkaznej zmluve č.22-05-2020-POI

4/2022

Neuvedené

Združenie obcí-Južný region

Obec Kamenný Most

1. 3. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

5/2022

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kamenný Most

26. 1. 2022

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.06.2021

3/2022

Neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Kamenný Most

19. 1. 2022

Zmluva o dielo č. 19/2021

2/2022

Neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra NOVOZÁMOCKO

Obec Kamenný Most

10. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kamenný Most

11/2022

6 000,00 EUR šesť tisíc

FC Kamenný Most o.z.

Obec Kamenný Most

31. 12. 2021

Poistrná zmluva

43/2021

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Kamenný Most

31. 12. 2021

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č.1121512

42/2021

Neuvedené

Energie2, a.s.

Obec Kamenný Most

29. 12. 2021

Dodatok č.1-zmluva o poskytovaní služieb č.04/2020

41/2021

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

21. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

40/2021

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Kamenný Most

20. 12. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

39/2021

Neuvedené

Morvai György

Obec Kamenný Most

9. 12. 2021

Kúpna zmluva o prevode práv k nehnuteľnostiam uzavretá podľa § 588

38/2021

940,00 EUR deväťstoštyridsať

Mgr.Silvia Baková

Obec Kamenný Most

30. 11. 2021

Kúpna zmluva

2812021

2 163,00 EUR

Obec Kamenný Most

V.S.

29. 11. 2021

Dohoda 21/17/054/251

327/2021

neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

29. 11. 2021

Dohoda 21/17/054/244

326/2021

neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

22. 11. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

37/2021

Neuvedené

Vojtech Nemečkai

Obec Kamenný Most

10. 11. 2021

Zmluva o dielo č. 16

34/2021

26 430,25 EUR Dvadsaťšesťtisíc štyristotridsať eur dvadsaťšesť centov

Kalixstav s.r.o.

Obec Kamenný Most

29. 10. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

36/2021

Neuvedené

Anna Vojteková

Obec Kamenný Most

29. 10. 2021

Dohoda č. 21/17/054/197

35/2021/317

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

11. 10. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 14.06.2021

17-2/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

AMAZON s.r.o.

16. 9. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

33/2021

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Kamenný Most

2. 9. 2021

Zmluva o dodaní bravčového mäsa

32/2021/288

Neuvedené

Danubius spol. s.r.o

Obec Kamenný Most

31. 8. 2021

Dohoda 21/17/054/110

31/2021/282

59,27 EUR päťdesiatdeväť eur dvadsať sedem centov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Kamenný Most

24. 8. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb

30/2021/274

neuvedené

EUROPEA group spol. s.r.o.

Obec Kamenný Most

19. 8. 2021

Zámenná zmluva

29/2021/272

nula

Obec Kamenný Most

Rímskokatolická cirkev Farnosť Kamenný Most

19. 8. 2021

Zmluva o umiestnení psov do útulku

28/2021/271

50,00 EUR päťdesiat

OZ Priateľ Pes

Obec Kamenný Most

4. 8. 2021

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

27/2021

Neuvedené

AVK Medic, s.r.o.

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

26/2021

Neuvedené

František Viola

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

25/2021

Neuvedené

Erika Trenka

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

24/2021

Neuvedené

Imrich Kovács

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

23/2021

Neuvedené

Štefan Janiga

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

22/2021

Neuvedené

Marian Kamrada

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

21/2021

Neuvedené

Iveta Špeková

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

20/2021

Neuvedené

Ing. Roland Farkaš

Obec Kamenný Most

29. 7. 2021

Nájomná zmluva-opakovaná

19/2021

Neuvedené

Richárd Pál Vörös

Obec Kamenný Most

26. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

18/2021

Neuvedené

Studnica, n.o.

Obec Kamenný Most

15. 6. 2021

Zmluva o dielo-Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

17/2021

Neuvedené

AMAZON s.r.o.

Obec Kamenný Most

2. 6. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

215/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Ministerstvo životného prostredia SR

17. 5. 2021

zmluva

16/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Lindstrom s.r.o.

17. 5. 2021

Zmluva č. 321 0228

15/2021

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Kamenný Most

Dobrovoľná požiarná ochrana

17. 5. 2021

zmluva o spolupráci

14/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

SR-Ministerstvo vnútra SR,

13. 5. 2021

Nájomná zmluva

13/2021

Neuvedené

Sádocká Sabina

Obec Kamenný Most

22. 4. 2021

Zmluva o dielo

12-2021

12 501,00 EUR

Obec Kamenný Most

Veríme v zábavu, s.r.o.

19. 4. 2021

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva č. 22./2020/POI

Neuvedené

Združenie obcí-Južný region

Obec Kamenný Most

13. 4. 2021

Zmluva o dielo

11-2021-169

7 131,87 EUR

Obec Kamenný Most

Hed Stav, s.r.o.

31. 3. 2021

Zmluva o spolupráci

10-2021-48

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

19. 3. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

9-2021-137

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Kamenný Most

10. 3. 2021

Dodatok č. 4

8/2021

Neuvedené

Obec Kamenný Most

NATUR-PACK, a.s.

9. 3. 2021

Kúpna zmluva

7/2021

100,00 EUR

Kristína Duane

Obec Kamenný Most

12. 2. 2021

Zmluva o spolupráci

6-2021-71

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

5. 2. 2021

Zmluva o spolupráci

5-2021-62

200,00 EUR dvesto eur

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

4-2021-49

6,00 EUR šesť eur

Obec Kamenný Most

Zberol, s.r.o.

29. 1. 2021

Zmluva o spolupráci

3-2021-48

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

22. 1. 2021

Zmluva o spolupráci

2-2021-48

200,00 EUR dvesto

Obec Kamenný Most

Poliklinika NSK Štúrovo

7. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

1-2021-8

Neuvedené

Technické služby mesta Štúrovo

Obec Kamenný Most

7. 12. 2020

Zmluva o združených dodávkach plynu

3-2020-370

0,02 EUR

Obec Kamenný Most

CYEB s.r.o.

7. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

369

Neuvedené

Obec Kamenný Most

Štatistický úrad SR

7. 12. 2020

Darovacia zmluva

2-2020

17,48 EUR Sedemnásť eur štyridsaťosem centov

Obec Kamenný Most

FIALA-VITALITA s.r.o.

4. 12. 2020

Obec Kamenný Most

1-2020

142,00 EUR

Štefan Dobsony

Obec Kamenný Most

1. 12. 2020

Kúpna zmluva

2020/12/3

567,50 EUR

Obec Kamenný Most

Ján Krajčír

1. 12. 2020

Kúpna zmluva

2020/12/2

567,50 EUR

Obec Kamenný Most

Ľudovít Gálik

1. 12. 2020

Kúpna zmluva

2020/12/1

567,50 EUR

Obec Kamenný Most

Július Szúnyogh

16. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-NR-VO-155-055/2020

Neuvedené

Obec Kamenný Most

SR-Ministerstvo vnútra SR,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Kamenný Most č. 29
943 58 Kamenný Most

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane: 

  • IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002

Ako VS používajte číslo spisu, do správy pre príjemcu napíšte meno a priezvisko.

Aktuálne počasie

dnes, sobota 22. 6. 2024
mierny dážď 27 °C 19 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 27/17 °C
utorok 25. 6. oblačno 27/15 °C

Sociálne siete

  • 1 271Prvá písomná zmienka
  • 1 059Počet obyvateľov
  • 114 m. n. m.Nadmor. výška
  • 2 034 haKatastrální výmera (ha)