ÚRADNÁ TABUĽA

 

Návrh rozpoctu na rok 2018, viacročný rozpočet bez prog. štrukt. na rok 2019-2020.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Kamenný Most.pdf

 

Oznam o zahájenie procesu schvaľovania Programu starostlivosti o Chránený areál Kamenínske slaniská

Oznam o zahájenie procesu schvaľovania Programu starostlivosti o Chránený areál Kamenínske slaniská.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protipožiarna relácia , Tűzvédelmi 2017. évi organizáció és nevelés relációja.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Választások a regionális önkormányzati szervekbe Tájékoztatás a választók számára.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návrh VZN .pdf

Verejná vyhláška - Krajský pamiatkový úrad Nitra.pdf

Verejná vyhláška-Daňový úrad.pdf