Obecný úrad

Poštovná adresa OcÚ:

Obecný úrad Kamenný Most

č. 29

943 58 Kamenný Most

web: www.kamenny-most.sk

tel.: +421/36 75 98 201

 

Starostka: Mgr. Katarína Heiszlerová

tel.kancelária: 036/75 98 201

mobil: 0915 753 878

email: starosta@kamenny-most.sk

 

 

Úradné hodiny OcÚ pre verejnosť:

Pondelok: 8:00-12:00   13:00-15:00

Utorok:           nestránkový deň

Streda:     8:00-12:00   13:00-17:30

Štvrtok:          nestránkový deň

Piatok:     8:00-12:00        -

 

Na obecnom úrde občania majú možnosť komunikovť ústnom aj písomnom styku aj v jazyku národnostnej menšiny.

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184-1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.pdf

 

Pracovníčky obecného úradu:

Juliana Járeková

/referentka, matrikárka, daň z nehnuteľností/

tel.: 036/75 98 201

email: juliana.jarekova@kamenny-most.sk

Andrea Rudasová 

/referentka, účtovníčka, poplatok za komunálny odpad/

tel.: 036/75 98 201

email: andrea.rudasova@kamenny-most.sk

 

Číslo účtu na zaplatenie poplatkov a dane: 

IBAN: SK63 5600 0000 0038 0121 4002.