SAMOSPRÁVA

                         Starostka obce:  Mgr. Katarína HEISZLEROVÁ

                     Zástupca starostu:  Štefan KOTRA

            Hlavná kontrolórka obce:  Mgr. Lívia VÖRÖS

Poslanci obecného zatupiteľstva:  Daniel BRÉDA

                                                 Sylvia DÁVIDOVÁ

                                                 Štefan KOTRA

                                                  Katarína MAGÁTOVÁ

                                                  Mgr. Bianka RÁKOTOVÁ

                                                  Zoltán TRENKA

                                                  Tibor ZAJCSEK

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ZVEREJNENIE

zverejnenie zámeru predaja nehn. majetku obce J.B. a A.U..pdf  8.2.2018

zverejnenie zámeru predaja nehn. majetku obce  Peter K..pdf 8.2.2018

Kúpna zmluva zo dňa 11.7.2017.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehn. majetku MCS.pdf

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľn. majetku SP.pdf