SAMOSPRÁVA

                         Starostka obce:  Mgr. Katarína HEISZLEROVÁ

                     Zástupca starostu:  Štefan KOTRA

            Hlavná kontrolórka obce:  Mgr. Lívia VÖRÖS

Poslanci obecného zatupiteľstva:  Peter BATKA

                                                      Jozef DEBNÁRIK 

                                                      Štefan KOTRA

                                                      Katarína MAGÁTOVÁ

                                                      Tibor SÁDOVSKY

                                                      Dominik VERBÓK

                                                      Tibor ZAJCSEK

 

________________________________________________________________________________________________________________________________