Oznámenie o uložení zásielky

Obec Kamenný Most v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvaťeľov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pán/pani (viď. tabuľke meno a priezvisko) bytom Kamenný Most, má uloženú zásielku na Obecnom úrade v Kamennom Moste. Uvedenú zásielku si môžete prevziať v úradných hodinách v uvedenom termíne.
 
 
P.č. Meno a priezvisko Termín na  prevzatie
1 Erika Szántóvá 23.1.2018 - 13.2.2018
2 Jozef Bábel  13.02.2018 - 6.3.2018
3 Gabriel Szántó 22.02.2018 - 16.03.2018
Erika Szántóová 22.02.2018 - 16.03.2018
5 Anna Kováčová 14.03.2018 - 9.04.2018