MATERSKÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM
 

MŠ je jednotriedne predškolské zariadenie s celodennou výchovnou starostlivosťou.
Zabezpečuje výchovu detí počas celého dňa. Dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno -vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno - emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
V MŠ je heterogénna / rôznorodá/ trieda, skupina detí je miešaná od 3 do 6 rokov.

Materská škola je v prevádzke počas školského roku v pracovných dňoch

od 7 . 00 – do 16 . 00

 

Prevádzkovateľom MŠ je obec Kamenný Most

 

Personálne obsadenie

Riaditeľka MŠ: GABRIELA MIHÁLOVÁ

Učiteľka MŠ: Bc. ERIKA TRENKA

Školníčka MŠ: ERIKA SÁDOVSKÁ

Vedúca ŠJ: ANDREA CSEREPESOVÁ

Kuchárka ŠJ: ALŽBETA DEBNÁRIKOVÁ

 

Kontakt:
Kamenný Most č.132

94358 Kamenný Most

 

Tel.: 036/7598 206

 

Kuchynka pre malé gazdínky                                                 Pravidelné logopedické civičenia

Deň zdravia                                                                           Exkurzia na darovaní krvi

 Mikuláš nezabudol ani na pani riaditeľku                                 Adventné popoludnie s rodičmi

Adventné popoludnie s rodičmi                                                  Adventné popoludnie s rodičmi