Oznamy

JARNÉ UPRATOVANIE

21.03.2018 08:00
Vážení obyvatelia! Jarné upratovanie v obci  bude trvať od  05. apríla do 12 apríla 2018, v rámci ktorého, máte možnosť likvidovať nasledovné druhy odpadov:  - objemný odpad - použitý nábytok, koberce, okná, dvere, atď.  - konáre, haluzí, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ...

Oznámenie o dražbe

15.12.2017 10:27
Oznámenie o dražbe.pdf

POZVÁNKA NA VEREJNÚ OBECNÚ SCHôDZU

15.12.2017 09:56
Vážení občania! Miestne zastupiteľstvo pozýva obyvateľov obce na verejné zhromaždenie dňa 1.2.2018  od 18:00 hodiny v miestnej kultúrnej sále. Na zhromaždení obyvatelia budú informovaní o rozpočte obce, o činnosti obecného zastupiteľstva v uplynulom roku, stave odpadového hospodárstva a o...

Oznámenie o vykonanie ústneho konania spojené miestnym šetrením

11.12.2017 08:51
Oznámenie PK - OpenDocument Text.pdf

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

05.06.2017 14:21
JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej...
1 | 2 >>