Zber PET fliaš

12.02.2016 16:08

Oznamujeme obyvateľom, že  pokračuje  podomový zbere PET fliaš. 

Pokrčené fľaše bez uzáveru treba vyložiť pred dom.

PET fľaše aj naďalej budeme zbierať z domu raz do mesiaca –na začiatku mesiaca. Okrem toho Vám dávame do pozornosti aj vyložené farebné odpadové kontejnery na rôznych miestach obce- pred predajňou Jednota, na ceste
k rybníku, pri bytových domoch, pred cintorínom. Do žltého kontejnera máte možnosť aj ostatné dni umiestiť prázdne pokrčené PET fľaše, ak sa kontejner zaplní, PET fľaše môžete vyložiť vo vreci vedľa kontejnera.