ZBER ELEKTROODPADU

13.10.2019 12:10

Zber elektroodpadu sa uskutoční od

20.11.2019 do 25.11.2019.

Všetok elektroodpad, bez ohľadu na jeho

 množstvo a mieru poškodenia sa môže odovzdať vo dvore

Obecného úradu v Kamennom Moste nasledovné dni:

streda až piatok:  8:00 - 15:00

sobotu: 9:00 - 14:00

pondelok:  8:00 - 15:00

 

  Odovzdať sa môžu

- batérie a akumulátory

- žiarivky a drobné svietidlá

- vyradené zariadenia: chladničky, mrazničky, žehličky, práčky,

   mixéry atď.

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia:

   počítače, televízory, monitory, a pod.