POZVÁNKA NA VEREJNÚ OBECNÚ SCHôDZU

15.12.2017 09:56

Vážení občania!
Miestne zastupiteľstvo pozýva obyvateľov obce na verejné zhromaždenie dňa 1.2.2018  od 18:00 hodiny v miestnej kultúrnej sále. Na zhromaždení obyvatelia budú informovaní o rozpočte obce, o činnosti obecného zastupiteľstva v uplynulom roku, stave odpadového hospodárstva a o plánovaných investíciách v obci. Každého srdečne očakávame!