Oznam

19.10.2016 14:27

Okresný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch vyzýva tých vlastníkov nehnuteľností, ktorí celoročne nečistia a nekosia svoje nehnuteľnosti v zastavanom území obce, aby čo najskôr vyčistili a pokosili tieto plochy, nakoľko uvedené zarastené nehnutenosti budú kontrolované Okresným úradom životného prostredia, ktorý v danom prípade môže uložiť pokutu. Žiadame o dodržanie uvedenej výzvy.