JARNÉ UPRATOVANIE

21.03.2018 08:00

Vážení obyvatelia!
Jarné upratovanie v obci  bude trvať od  05. apríla do 12 apríla 2018, v rámci ktorého, máte možnosť likvidovať nasledovné druhy odpadov:
 - objemný odpad - použitý nábytok, koberce, okná, dvere, atď.

 - konáre, haluzí, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ počas týždňa budú postupne odvážané,

 - elektroodpad: batérie, akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené 

    zariadenia: chladničky, mrazničky, vyradené elektrické a elektronické zariadenia: počítače, televízory,  

    monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.,

 - pet fliaše, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ počas týždňa budú postupne odvážané.

Vo dvore obecného úradu budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú určené pre zber drobného stavebného odpadu a zber objemného odpadu pre obyvateľov obce.
1. Medzi drobný stavebný odpad ( cca. max 30 cm.) patrí materiál, pochádzajúci z demolácie stavby, obkladačky, dlaždice, tehly, keramika, hlina, úlomky kameniva, betónu. Do kontajnera je zakázané vkladať materiál s obsahom azbestu.
2. Do kontajnera s objemným odpadom patria: kúsky nábytku, koberce, okná, dvere, sedadlá, okná vozidiel, WC misy, umývadlá , radiátory, staré KUKA nádoby a podobne.
Iné predmety, okrem vymenovaných, je zakázané vkladať do kontajnerov. 

Kontejnery na dvore obecného úradu budú k dispozícii od 5. apríla do 12. Apríla, pracovné dni od 08:00 hod. do 16:00 hodiny ,v sobotu 08:00 hod. do 16:00 hodiny.
Požiadavku pre odvoz môžu starší obyvatelia nahlásiť na obecnom úrade telefonicky, alebo cez stránku facebooku.
Vážení obyvatelia!