Africký mor ošípaných

04.06.2018 08:43

Africký mor ošípaných

Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine,
v Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia
AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a ČR.
Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.