Kontakt

 

 

Obecný úrad Kamenný Most

 Kamenný Most č.29
PSČ: 943 58
Tel: 036/75 98 201

Starostka: Mgr. Katarína Heiszlerová

mobil: 0915 753 878

tel. kancelária: 036/75 98 201
E-mail: starosta@kamenny-most.sk