Kamenný Most


Cieľom úvodnej stránky obce je predstaviť Vám komunitu ľudí, prostredie,
dejiny i zvyklosti obce Kamenný Most. Obec sa nachádza v dolnej časti
Hrona, na jeho pravej strane, v najjužnejšej časti Slovenska, 8 km od
slovensko-maďarských hraníc. Patrí do Nitrianskeho kraja.
V obci žije 1100 obyvateľov.
Naše susedné obce sú severne Kamenín, západne Ľubá, juhozápadne 
Mužla, južne Obid a Nána, východne Malá nad Hronom. 
Návštevníkom  tento kraj Slovenska ponúka krásne a bohaté lesy,
rybárstvo, úrodné pôdy. Srdečne očakávame v našej obci každého návštevníka.

Minulosť v obrazoch