Autobusové a vlakové spoje

 

Verejnú autobusovú dopravu týkajúcu sa našej obce zabezpečuje spoločnosť
SAD Nové Zámky a.s.

Odchody autobusov platné od 13. decembra 2015 do 10. decembra 2016 na trasách:

404443 Cestovný poriadok Štúrovo - Veľké Ľudince.jpg

404441 Cestovný poriadok Štúrovo - Bruty - Gbelce.jpg

404441 Cestovný poriadok Štúrovo-Kamenín-Bruty-Gbelce.jpg

404442 Cestovný poriadok Štúrovo- Želiezovce.jpg

404442 Cestovný poriadok Štúrovo-Želiezovce-Levice.jpg
 

Zdroj.: SAD Nové Zámky a.s.

Verejnú osobnú vlakovú dopravu týkajúcu sa aj nášej obce, ako na celom území
Slovenska zabezpečuje firma Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Odchody vlakov na trate 152:

 

Štúrovo - Levice a späť

Vysvetlivky špeciálnych značiek použitých v traťových tabuľkách.

 

Zdroj: Železnice Slovenskej Republiky