JÁTSZÓTÉR NYITVATARTÁSA

  • április 1.-től október 31.-ig 8.00 órától 21.00 óráig

  • november 1.-től március 31.-ig 8.00 órától 18.00 óráig

 

JÁTSZÓTÉRI SZABÁLYZAT

 

1.)A játszótér látogatói és használói kötelesek betartani a következő szabályzatot,melynek értelmében az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeletetésüknek megfelelően használhatóak, úgy, hogy használatukkal, viselkedésükkel ne okozzanak kárt önmagukban sem másokba.

2.)Az eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelőséggel tartoznak az okozott kárért.

3.)A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának megőrzéséért.

4.)A játszóteret a 7 éves kor alatti gyermekek kizárólag 15 évnél idősebb személy felügyelete mellett használhatják. A 14 éves kor felettiek számára a játszótér használata tilos.

a.) A játszótéren tilos a szeszesital és bódító szerek fogyasztása, vagy ezen szerek hatása alatt a játszótér látogatása.

b.) A játszótéren tilos a szemetelés.

c.) A játszótér területére kutyát, macskát és más állatot bevinni tilos.

d.) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni tilos.