Miestny spolok slovenského červeného kríža - Kamenný Most

Dňa 22.08.2002 bol zaregistrovaný vznik Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Kamennom Moste a územným spolkom SČK v Nových Zámkoch.

Zakladajúca členská schôdza sa konala 27.01.2003. 

Doteraz dobrovoľne a veľkou oddanosťou pracujú.

Predsedníctvo:

Predseda: Bc. Ubárová Daniela
Podpredsedníčka: Rudasová Andrea 
Pokladníčka: Farkasová Mária

Kronokárka: Richvalská Mária
Kontrolórka: Sádovská Erika

 

Brožúra_o_Červenom_kríži.pdf

Plaketári.docx

Odber krvi.docx

                                                                          

 

Zoznam darcov 25.03.2015

1. Ubárová Anna                                17. Kontár Róbert                                                       
2. Ubár František                            18. Valko Štefan
3. Ubár Roman                               19. Bernáth Imrich
4. Horváthová Mária                        20. Molnárová Réka
5. Kuchárová Katarína                     21. Menis Zoltán
6. Mátyásová Zuzana                      22. Bankházi Róbert
7. Danišová Katarína                       23. Bankházi András
8. Bc. Daniela Ubárová                    24.Heringová Zuzana
9. Debnáriková Henrieta                   25. Szőköl Imrich
10. Richvalský Pavo                        l26. Szőkölová Katarína        
11. Debnáriková Alžbeta                  27. Diósiová Ildikó
12. Árendásová Ildikó                      28. Bc. Čákváriová Eva
13. Gyarmatiová Mária
14. Kovács František
15. Farkašová Mária
16. Sádovská Erika
 
 

 

Zoznam darcov 19.11.2014

1. Ubárová Anna
2. Ubár František
3. Ubár Roman
4. Horváthová Mária
5. Kuchárová Katarína
6. Mátyásová Zuzana
7. Danišová Katarína
8. Valkó Štefan /Kamenín/
9. Feketeová Judita
10. Richvalský Pavol
11. Ipolyi Ondrej
12. Árendásová Ildikó
13. Urbán Antal
14. Szúnyogh Július
15. Farkašová Mária
16. Rudasová Andrea
17. Kontár Róbert /Kamenín/