ARCHÍV 2015

ZBER  ELEKTROODPADU

    

  Zber elektroodpadu sa uskutoční od 21.04.2015 do 25.04.2015.
  Všetok elektroodpad, bez ohľadu na jeho množstvo a mieru poškodenia
  sa môže odovzdať na dvore Obecného úradu v Kamennom Moste.
  Odovzdať sa môžu:
  - batérie a akumulátory
  - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
  - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky:
    chladničky, mrazničky
  - vyradené elektrické a elektronické zariadenia:
    počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------

           VÝBEROVÉ KONANIE

                HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE                       

       Obecné zastupiteľstvo obce Kamenný Most v zmysle § 18 a ods. 2
 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o 
                   zmene a doplnení niektorých zákonov,
                                      vyhlasuje
 

             VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU:

    HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE KAMENNÝ MOST

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Kamenný Most zašle 
poštou alebo odovzdá osobne písomnú prihlášku s predpísanými
náležitosťami a prílohamy (viď. dokumemte) v zalepenej obálke
označenej  " Voľba hlavného kontrolóra - Neotvárať"
na adresu:  Obecný úrad, 943 58 Kamenný Most č.29
 

Uzávierka prihlášok je 10.02.2015 do 15:00 hod.

STIAHNUŤ SI CELÝ DOKUMENT.pdf

 

 

ARCHÍV 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VÝSLEDOK  KOMUNÁLNYCH  VOLIEB

          HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI

                                     15.11.2014

 

Počet hlasov na kandidátov pre voľby starostu obce je nasledovný:

Polgármester  jelöltekre leadott szavazatok száma a következő:

 

1. Katarína Heiszlerová, Mgr., 50 r., nezávislá kandidátka         306 hlasov

2. Juraj Pušš, 53 r., SMK – MKP                                             238 hlasov

3. Štefan Járek, Ing., 58 r., nezávislý kandidát                            64 hlasov

4. Ján Fiala, 52 r., nezávislý kandidát                                         35 hlasov

 

Počet hlasov na kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva je nasledovný:

Képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma a következő:

1.   Katarína Magátová, 36 r., nezávislá kandidátka                  379 hlasov

2.   Štefan Kotra, 53 r., nezávislý kandidát                              361 hlasov

3.   Sylvia Dávidová, 47., nezávislá kandidátka                        344 hlasov

4.   Ján Fiala, 52 r., nezávislý kandidát                                   341 hlasov

5.   Zoltán Trenka, 32 r., SMK-MKP                                       340 hlasov

6.   Bianka Rákotová, Mgr. 24 r. nezávislá kandidátka               325 hlasov

7.   Dániel Bréda, 24 r., nezávislý kandidát                              278 hlasov

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.   Tibor Zajcsek, 42 r., SMK-MKP                                       253 hlasov

9.   Martin Danis, 49 r., SMK-MKP                                        191 hlasov

10. Vojtech  Viola, 59 r., SMK-MKP                                      190 hlasov

11. Jozef Debnárik, 24 r.,nezávislý kandidát                            187 hlasov

12. Marian Valovics, 46 r., ÚSVIT                                           87 hlasov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZPEČNE NA CESTÁCH 

     Keďže dopravné značky, ktoré informujú vodičov o vjazde do obce, nedokážu šoférov dostatočne motivovať o zníženie rýchlosti na povolených najviac 50 km/h, obec sa rozhodla nainštalovať do obce displej s informáciou o rýchlosti vozidiel s kamerou a so záznamovým zariadením. Displej s blikaním upozorňuje a pôsobí ako silný psychologický efekt na vodiča, že prekročil povolenú rýchlosť pri vjazde do obce.

     Merač rýchlosti BX-1 Spomaľ bol namontovaný v zmysle dohody a súlade z nariadeniami okresného dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva PZ Nových Zámkoch a okresného úradu Nitra odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Montáž prebehla 28.07.2014 pri vjazde do obce  v smere od Štúrova.

Zakúpenie a inštalácia zariadenia bola v hodnote 2 214 €, obec s podaním projektu z Nadácie Allianz získala 1 000 € zvyšnú sumu zaplatila z vlastných nákladov.

       Doterajšie výsledky dokazujú účinnosť zariadenia, ktorý zvyšuje úroveň ochrany nielen  obyvateľov obce ale aj každého účastníka cestnej premávky.

publikované: 28.07.2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZMAMY 2014

                  - informacia_pre_volica.rtf
                  - Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf    
 
                   
 09.06.2014  - plagat počas realizácie.pdf - Modernizácia verejného osvetlenia
 
 11.05.2014  - Výberové konanie.pdf na obsadenie funkcie: Riaditeľky MŠ S VJM
 

 

ARCHÍV 2011

 

Občianske združenie Diakonie Broumov v spolupráci obecnou knižnicou vyhlasuje
zbierku použitého oblečenia.

  • Oblečenie na leto, zimu /dámske, pánské, detské/
  • Lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky, utierky, záclony
  • Látky /min. 1m2/
  • Domáce potreby - riad biely i čierny, poháre - nepoškodené
  • Perie, prikrívky plnené perím, alebo vatou, vankúše a deky
  • Obuv - nepoškodenú, zviazať guumičkou, aby sa páry nestratili
  • Hračky

Zbierka sa uskutoční:

dňa: 28.11.2011  - 02.12.2011
čas: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
miesto: obecná knižnica

Veci prosíme zabalené do igelitových vriec či krabíc, 
aby sa nepoškodili transportom.

Ďakujeme za Vašu pomoc.

 

Občianske združenie Diakonie Broumov je nezisková organizácia, ktorá poskytuje
sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti - materiálnu pomoc sociálne odkázaným,
azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť. Viac na www.diakoniebroumov.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miestna organizácia Červeného Kríža Vás srdečne 
pozýva na Stretnutie dôchodcov, ktoré sa uskutoční
5. novembra 2011, o 14:00 hod. v kultúrnej miestnosti obce.
Srdečne Vás očakávame.
Vedenie MO Červeného Kríža 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečne Vás pozývame na 

1. letecký deň 
na letisku v Kamennom Moste

dňa 13.8.2011 od 11.00 hod.

  

Občerstvenie, dobrá nálada, ukážky leteckého modelárstva aj lietadiel.

Možnosť výhry výhliadkových letov.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TVORIVÉ  DIELNE 2011

Kde ?                       Kultúrna miestnosť obce 
Kedy ?                     08. 08. 2011 - 12.08.2011
Čo budeme robiť ?    Osvojíme si  hravo ručné práce, ako :
hrnčiarstvo  pletenie košíkov, tkanie, vyšívanie paličkovanie,
gravírovanie skla, farbenie soli, batikovanie, servítkovú technilku,
výrobu bábik a košíkov z papiera a z kukuričného šúpolia,   
výrobu látkových bosoriek.
Budeme sa hrať a spievať.
Výstava z celotýždennej práce a  slávnostné uzatvorenie  tvorivých dielní
bude 14.08.2011 od 15.00v kultúrnej miestnosti obce.

Prihlásiť sa môžete: do 5. augusta osobne v obecnej knižnici 
u Andrei Rudasovej, alebo telefonicky: 0908 728 176
Poplatok za stravu 10€/5 dní.

Tvorivé dielne sa realizujú finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Srdečne očakávame  každé dieťa od 5 do 16 rokov !

Tvormini.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------