ÚRADNÁ TABUĽA

Protipožiarna relácia , Tűzvédelmi 2017. évi organizáció és nevelés relációja.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA 

Ministerstva životného prostredia SR

na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2158 - MODRÝ VRCH

Pozvánka na prerokovanie zaradenie lokality SKUEV2158 Modrý vrch do národného zoznamu území európskeho významu.pdf

nájom bytu.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Gyarmati Róbert.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o zámere priameho prenájmu obecného bytu.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Návrh VZN .pdf