Oznamy

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov

05.06.2017 14:21
JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej...

JARNÉ UPRATOVANIE

21.03.2017 08:00
Vážení obyvatelia! Jarné upratovanie v obci  bude trvať od  31. marca do 9 apríla 2017, v rámci ktorého, máte možnosť likvidovať nasledovné druhy odpadov:  - objemný odpad - použitý nábytok, koberce, okná, dvere, atď.  - konáre, haluzí, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ...

Verejná obecná schôdza

10.11.2016 07:46
Vážení občania! Miestne zastupiteľstvo pozýva obyvateľov obce na verejné zhromaždenie dňa 15.11.2016 večer od 18:00 hodiny v miestnej kultúrnej sále. Na zhromaždení informujeme obyvateľov o rozpočte obce, o činnosti obecného zastupiteľstva v uplynulom roku, stave odpadového hospodárstva a o...

Oznam

19.10.2016 14:27
Okresný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch vyzýva tých vlastníkov nehnuteľností, ktorí celoročne nečistia a nekosia svoje nehnuteľnosti v zastavanom území obce, aby čo najskôr vyčistili a pokosili tieto plochy, nakoľko uvedené zarastené nehnutenosti budú kontrolované Okresným úradom...

Zber PET fliaš

12.02.2016 16:08
Oznamujeme obyvateľom, že  pokračuje  podomový zbere PET fliaš.  Pokrčené fľaše bez uzáveru treba vyložiť pred dom. PET fľaše aj naďalej budeme zbierať z domu raz do mesiaca –na začiatku mesiaca. Okrem toho Vám dávame do pozornosti aj vyložené farebné odpadové kontejnery na...
1 | 2 >>