Verejná obecná schôdza

10.11.2016 07:46

Vážení občania!
Miestne zastupiteľstvo pozýva obyvateľov obce na verejné zhromaždenie dňa 15.11.2016 večer od 18:00 hodiny v miestnej kultúrnej sále. Na zhromaždení informujeme obyvateľov o rozpočte obce, o činnosti obecného zastupiteľstva v uplynulom roku, stave odpadového hospodárstva a o plánovaných investíciách v obci. Každého srdečne očakávame!