POZVÁNKA 

Ministerstva životného prostredia SR

na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2158 - MODRÝ VRCH

Pozvánka na prerokovanie zaradenie lokality SKUEV2158 Modrý vrch do národného zoznamu území európskeho významu.pdf

Informácia pre platiteľom dane z nehnuteľností   Obce Kamenný Most

 

Oznamujeme Váženým platiteľom dane z nehnuteľností, že rozhodnutia za 

daň z nehnuteľností na rok 2017 je možné prevziať si osobne na obecnom

úrade v Kamennom Moste, počas stránkových dní, 

v termíne od 8. marca 2017 do 7. apríla 2017.

 

Po prevzatí rozhodnutia je súčasne možné uhradiť príslušnú daň v hotovosti,

priamo v pokladni OcÚ.

Po uvedenom termíne budú rozhodnutia zaslané občanom riadnou poštou 

do vlastných rúk.

V Kamennom Moste, dňa 1.3.2017

 

                                                                   Obecný úrad Kamenný Most

Odovzdanie hasičského vozidla

V rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami minister vnútra SR Robert Kaliňák 03.09.2015  vykonal slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Iveco Daily starostke Obce Kamenný Most Mgr. Kateríne Heiszlerovej  a Dobrovoľnému hasičskému zboru.

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný Most

Tento projekt sa realizuje z podporou

                                                                Európskej únie                                                                  

                                                                Investícia do vašej budúcnosti

                                                               Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projekt : Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenný Most

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, 

okres Nové Zámky, obec Kamenný Most

Sídlo prijímateľa: Hlavná 29, 943 58 Kamenný Most

Celkové oprávnené výdavky: 234 737,15EUR

Výška poskytnutého príspevku: 223 000,30 EUR

 Stručný opis projektu: po modernizácii verejného osvetlenia v obci Kamenný Most nová osvetľovacia sústava poskytuje potrebné,

 normou vyžadované parametre osvetlenia, pričom sú nasadené efektívne riešenia v oblasti svetelných zdrojov, svietidiel, osvetľovacej 

sústavy aj napájania a riadenia VO. Pri plnej funkčnosti sú optimalizované náklady na spotrebu elektrickej energie aj pravidelnú údržbu.

Začiatok realizácie:  06/2014

Koniec realizácie: 12/2014                                                         www.economy.gov.sk

 

                                       

publikované: 12.01.2014  

pre náhľad originálneho plakátu kliknite na odkaz: plag. VO po skonč.real..jpg

BEZPEČNE NA CESTÁCH 

     Keďže dopravné značky, ktoré informujú vodičov o vjazde do obce, nedokážu šoférov dostatočne motivovať o zníženie rýchlosti na povolených najviac 50 km/h, obec sa rozhodla nainštalovať do obce displej s informáciou o rýchlosti vozidiel s kamerou a so záznamovým zariadením. Displej s blikaním upozorňuje a pôsobí ako silný psychologický efekt na vodiča, že prekročil povolenú rýchlosť pri vjazde do obce.

     Merač rýchlosti BX-1 Spomaľ bol namontovaný v zmysle dohody a súlade z nariadeniami okresného dopravného inšpektorátu okresného riaditeľstva PZ Nových Zámkoch a okresného úradu Nitra odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Montáž prebehla 28.07.2014 pri vjazde do obce  v smere od Štúrova.

Zakúpenie a inštalácia zariadenia bola v hodnote 2 214 €, obec s podaním projektu z Nadácie Allianz získala 1 000 € zvyšnú sumu zaplatila z vlastných nákladov.

       Doterajšie výsledky dokazujú účinnosť zariadenia, ktorý zvyšuje úroveň ochrany nielen  obyvateľov obce ale aj každého účastníka cestnej premávky.

publikované: 28.07.2014

Oznamy

JARNÉ UPRATOVANIE

21.03.2017 08:00
Vážení obyvatelia! Jarné upratovanie v obci  bude trvať od  31. marca do 9 apríla 2017, v rámci ktorého, máte možnosť likvidovať nasledovné druhy odpadov:  - objemný odpad - použitý nábytok, koberce, okná, dvere, atď.  - konáre, haluzí, ktoré treba vyložiť pred dom odkiaľ...

Verejná obecná schôdza

10.11.2016 07:46
Vážení občania! Miestne zastupiteľstvo pozýva obyvateľov obce na verejné zhromaždenie dňa 15.11.2016 večer od 18:00 hodiny v miestnej kultúrnej sále. Na zhromaždení informujeme obyvateľov o rozpočte obce, o činnosti obecného zastupiteľstva v uplynulom roku, stave odpadového hospodárstva a o...

Zber elektroodpadu

27.10.2016 08:12
Oznamujeme obyvateľom, že znovu začíname zber elektroodpadu v obci od 2. novembra 2016 do 8. novembra 2016. Všetok elektroodpad, bez ohľadu na jeho množstvo a mieru poškodenia sa môže odovzdať na dvore Obecného úradu v Kamennom Moste. Odovzdať sa môžu - batérie a akumulátory - žiarivky a drobné...

Oznam

19.10.2016 14:27
Okresný úrad životného prostredia v Nových Zámkoch vyzýva tých vlastníkov nehnuteľností, ktorí celoročne nečistia a nekosia svoje nehnuteľnosti v zastavanom území obce, aby čo najskôr vyčistili a pokosili tieto plochy, nakoľko uvedené zarastené nehnutenosti budú kontrolované Okresným úradom...

Súťaž miestnych vinárov

22.02.2016 19:24
Miestne zastupiteľstvo oznamuje pestovateľom a výrobcom vína, že dňa 27.02.2016 od 16:00 hodiny organizuje tradičnú súťaž pre miestnych vinárov v budove materskej školy. Prihláška do súťaže je zadarmo. Záujemcovia o súťaž majú priniesť dva kusy 7-decilitrových fliaš z každej prihlasovanej odrody,...

Zber PET fliaš

12.02.2016 16:08
Oznamujeme obyvateľom, že  pokračuje  podomový zbere PET fliaš.  Pokrčené fľaše bez uzáveru treba vyložiť pred dom. PET fľaše aj naďalej budeme zbierať z domu raz do mesiaca –na začiatku mesiaca. Okrem toho Vám dávame do pozornosti aj vyložené farebné odpadové kontejnery na...

Oznam

13.01.2016 15:42
Upozorňujeme občanov že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti tým fyzickým a právnickým osobám, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku  - predaj nehnuteľnosti,  - stavba a  - prístavba k rodinnému domu, nebytových...

Zumba

10.01.2016 15:13
Milí záujemci, cvičenie ZUMBA pokračuje od 11.jauára v kultúrnej miestnosti v Kamennom Moste večer od 19:00 hod. Očakávame všetkých milovníkov pohybu, dobrej hudby. Cvičenie trvá 1 hodinu, vstupné 2.- EUR, študentom zadarmo. Instruktor. Richard Petrik

I. SPORTBÁL

10.01.2016 14:29
A kőhídgyarmati sportklubb vezetősége tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 2016 január 16.-án tartandó I. sportbálra.

Deň obce

29.06.2015 17:13
Samospráva obce Vás s rodinou srdečne pozýva na deň obce, ktorá sa koná 4. júla 2015. Podrobný program a ďaľšie informácie nájdete na letáku:
1 | 2 >>